leftcenterrightdel
Hồ Xáng Thổi được cải tạo, nâng cấp là một trong những giải pháp nhằm phát triển không gian công cộng mới của TP Cần Thơ.

Chương trình 100RC được sáng lập bởi Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) nhằm giúp các thành phố trên thế giới trở nên vững vàng hơn trước các thách thức ngày càng tăng của thế kỷ 21 về xã hội, kinh tế và môi trường. Từ giữa năm 2016, TP Cần Thơ chính thức được công nhận là thành viên của Chương trình 100RC.

Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của TP Cần Thơ xoay quanh 4 lĩnh vực: Sức khỏe và phúc lợi; hạ tầng và môi trường; kinh tế và xã hội; chiến lược, chính sách và cơ chế phối hợp.

Theo kế hoạch, để chống chịu với các tình huống cực đoan, TP Cần Thơ sẽ tìm kiếm các giải pháp nhằm hạn chế việc san lấp kênh rạch, tạo điều kiện phát triển những không gian công cộng mới; triển khai những giải pháp mềm như cơ sở hạ tầng xanh, góp phần giảm ngập lụt, nắng nóng, tăng chất lượng nước bị suy giảm ở cấp cộng đồng và quy mô thành phố.

Bà Lauren Sorkin, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của chương trình 100RC cho rằng: TP Cần Thơ là thành phố phát triển nhanh và đóng vai trò dẫn đầu trong việc tăng cường khả năng chống chịu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của Cần Thơ là bằng chứng cho thấy thành phố đã có những quan tâm sâu rộng đến thách thức hiện tại và chuẩn bị những hành động ứng phó. Đây cũng là kế hoạch chống chịu đô thị đầu tiên cho thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, kết quả của hơn 2 năm làm việc của các đối tác có liên quan ở khu vực công, tư và cộng đồng.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG