Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 255,82 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 35,26 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là gần 115,5 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 17,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

leftcenterrightdel
 Tổng trị giá xuất nhập khẩu kỳ 2 tháng 6 đạt 33,36 tỷ USD. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Trong kỳ 2 tháng 6 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,15 tỷ USD. Tính chung trong 6 tháng, cán cân thương mại thặng dư 743 triệu USD.

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 đạt gần 17,76 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 2,65 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 6-2022. Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 27,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 6 năm 2022 đạt gần 13,29 tỷ USD, tăng 23,5% tương ứng tăng 2,53 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 6-2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 135,9 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 19,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 đạt 15,6 tỷ USD, giảm 5,6% (tương ứng giảm 927 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6-2022. Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,84 tỷ USD, giảm 6,3% (tương ứng giảm 665 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 6-2022. Tính trong 6 tháng của năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 119,93 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 16,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

PHƯƠNG MINH