Kết quả đạt được này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-10 đạt 510,46 tỷ USD, tăng 23,6%, tương ứng tăng 97,36 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 353,93 tỷ USD, tăng 26,5% (tương ứng tăng tới 74,18 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 156,53 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 23,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ 1 tháng 10 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 173 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-10, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,44 tỷ USD.

leftcenterrightdel
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10-2021 đạt 9,24 tỷ USD. Ảnh minh họa: VnEconomy.vn

Cụ thể, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2021 đạt 13,16 tỷ USD, giảm 14,9% (tương ứng giảm 2,31 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 9-2021. Như vậy, tính đến hết ngày 15-10, tổng trị giá xuất khẩu của Viê%3ḅt Nam đạt hơn 254 tỷ USD, tăng 18% tương ứng tăng 38,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Số liê%3ḅu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10-2021 đạt 9,24 tỷ USD, giảm 18,5%, tương ứng giảm 2,1 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 9-2021. Tính đến hết ngày 15-10, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiê%3ḅp này đạt gần 186 tỷ USD, tăng 21,7%, tương ứng tăng 33,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2021 đạt 12,98 tỷ USD, giảm 4,5% (tương ứng giảm 618 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiê%3ḅn trong nửa cuối tháng 9-2021. Như vậy, tính đến hết ngày 15-10, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 256,45 tỷ USD, tăng 29,6% (tương ứng tăng 58,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,5 tỷ USD, giảm 10,8% (tương ứng giảm 1,03 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 9-2021. Tính đến hết ngày 15-10, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiê%3ḅp này đạt gần 167,93 tỷ USD, tăng 32,4% (tương ứng tăng 41,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

HOÀNG LAN