leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê, TTXVN 
Đồ họa: TÔ NGỌC