Cụ thể, Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chủ trì, cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương liên quan trực tiếp đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính,... và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Thành phần tham gia đoàn làm việc tại các địa phương do thành viên Chính phủ chủ trì đoàn làm việc quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương có Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo nội dung, kết quả làm việc, gửi Thủ tướng Chính phủ trong 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc làm việc với các địa phương, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì tổ chức các đoàn làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ tại các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ; thông báo nội dung, kết quả làm việc, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc làm việc với các địa phương để tổng hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, trong đó phân loại các nhóm vấn đề, thẩm quyền giải quyết, gửi các thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc theo phân công tại Quyết định này.

leftcenterrightdel

Xe chở container hoạt động tại Cảng Cát Lái (Tân Cảng Sài Gòn), thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đoàn làm việc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương gồm: Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn làm việc với các địa phương; báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trực tiếp chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương được phân công làm việc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thành viên Chính phủ được yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của địa phương đó và thực hiện các nhiệm vụ khác mà thành viên Chính phủ có thẩm quyền và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: TTXVN