Cụ thể trong đó: Thu từ nội địa lũy kế 10 tháng của năm 2022 ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng (bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2021); thu từ dầu thô ước đạt 65,5 nghìn tỷ đồng (vượt 132,4% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ năm 2021). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 236,1 nghìn tỷ đồng (bằng 118,6% dự toán, tăng 21,9% so cùng kỳ năm 2021), trên cơ sở: Tổng số thu thuế ước đạt 362 nghìn tỷ đồng, bằng 102,8% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 125,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán.

leftcenterrightdel

  Tháng 10-2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 10 tháng vượt dự toán chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khả quan (GDP 9 tháng tăng 8,83%, là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu, giá trị xuất siêu đều tăng. Bên cạnh đó, giá dầu, khí tăng cao đã đem lại nguồn vượt thu khá từ dầu thô. Cùng với đó, cơ quan thuế cũng tăng cường quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện tử để truy dấu gian lận, rà soát những nguồn thu có tiềm năng nhưng còn thất thu để đưa vào quản lý, quyết liệt quản lý, chống thất thu, khai thác tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, từ khai thác tài nguyên.

Có 62/63 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng tiến độ đạt trên 85% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên số thu nội địa có xu hướng giảm dần, thu nội địa bình quân 5 tháng đầu năm thu đạt 130,8 nghìn tỷ đồng/tháng, từ tháng 6 đến nay thu bình quân chỉ đạt gần 100 nghìn tỷ đồng, trong đó thu tháng 9 chỉ còn 71,2 nghìn tỷ đồng, tháng 10 không kể các khoản thu kê khai thu theo quý thì số thu chỉ đạt khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách nhà nước, theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 10 tháng ước đạt 1.219,2 nghìn tỷ đồng (bằng 68,3% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2021), trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 297,8 nghìn tỷ đồng (bằng 56,6% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt gần 78,3 nghìn tỷ đồng (bằng 75,5% dự toán); chi thường xuyên ước đạt 841,3 nghìn tỷ đồng (bằng 75,7% dự toán).

Bộ Tài chính cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 10 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 30,37 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, giải ngân 10 tháng tuy giá trị có tăng so cùng kỳ năm trước (+15,7%), nhưng tiến độ vẫn chậm so yêu cầu; tỷ lệ giải ngân mới đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 55,8%), trong đó giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt 20,14% kế hoạch.

HOÀNG LAN