leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên Power Cà Mau tận tâm với công việc, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Cụ thể, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng, cả quý I đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch, trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,23 triệu tấn, cả quý I đạt 3,63 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch; sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 0,98 tỷ m3, vượt 0,4% kế hoạch, cả quý 1 đạt 2,71 tỷ m3, vượt 8,5% kế hoạch; sản xuất điện tháng 3 đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch, cả quý 1 đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch; sản xuất đạm tháng 3 đạt 149,4 nghìn tấn, vượt 8,6% kế hoạch, cả quý 1 đạt 431,2 nghìn tấn, vượt 9,3% kế hoạch; sản xuất xăng dầu tháng 3 đạt 558 nghìn tấn, vượt 1,5% kế hoạch,cả quý 1 đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch quý 1. 

HÙNG THẮNG