Việc đẩy mạnh công tác truyền thông cũng nhằm góp phần tập trung cao trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ toàn Tổng công ty đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức Công đoàn Tổng công ty vững mạnh, xây dựng đội ngũ CNLĐ Dầu khí chất lượng cao.

Thông qua tuyên truyền nhằm khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam, cổ vũ, động viên các cấp công đoàn và CNLĐ Dầu khí phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, bức xúc, những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Xuân Thành - Chủ tịch công đoàn PV GAS (trái) cùng các lãnh đạo PV GAS khởi động phong trào thi đua,

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Công đoàn PV GAS định hướng công tác truyền thông bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, quán triệt chủ đề Đại hội các cấp theo phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; Kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, đẩy mạnh chuyển đổi số; đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

leftcenterrightdel

Các hoạt động của Công đoàn PV GAS luôn được triển khai sâu rộng trong các công đoàn cơ sở, làm nên tổng hợp thông tin truyền thông đạt hiệu quả cao, được Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng hằng năm.

Trong dịp này, Công đoàn PV GAS cũng chỉ đạo tập trung tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công đoàn PV GAS cũng chú ý đến những cách làm hay trong triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; trong tái tạo văn hóa Petrovietnam; tuyên dương các danh hiệu thi đua của Công đoàn PV GAS; tổng kết, khen thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động CNLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các đợt cao điểm chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty.

Bên cạnh những nội dung bao quát, Công đoàn PV GAS cũng định hướng, chỉ ra các nội dung cụ thể cần tập trung tuyên truyền trong các đợt cao điểm; trước, trong và sau đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Dầu Khí Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

leftcenterrightdel

Các chương trình An sinh xã hội, phát triển văn hóa của PV GAS được hệ thống truyền thông báo chí thường xuyên đưa tin,

ca ngợi như một điển hình doanh nghiệp vì cộng đồng.

Nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn PV GAS xác định công tác tuyên truyền sẽ góp phần đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn. Công đoàn PV GAS chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn Tổng công ty theo sát đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty, Đại hội VII Công đoàn DKVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để kịp thời đưa tin, phản ánh về đại hội; phối hợp với bộ phận làm công tác tuyên giáo cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp để tổ chức tuyên truyền về đại hội; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ công đoàn, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên báo chí truyền thông công đoàn ngành khí Việt Nam và đơn vị… 

Hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, các đơn vị đều sẽ có báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam, tổng hợp thành một bộ truyền thông có ý nghĩa, sâu rộng và hiệu quả để ghi nhận sự kiện có ý nghĩa của năm 2023.

MINH HÀ