leftcenterrightdel

Cán bộ Nông trường 720 lồng ghép tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật 

Tại khóa tập huấn, cán bộ kỹ thuật của đơn vị đã trang bị các kiến thức: Sơ lược hiện trạng trồng và khai thác cao su tiểu điền (cách mở miệng cạo mủ cao su; quản lý khai thác vườn cây kinh doanh; cách bón phân); hướng dẫn chăm sóc cây cao su thời kỳ thu hoạch mủ (cách làm cỏ cho vườn cao su kinh doanh; cách bón phân vô cơ cho vườn cao su kinh doanh; cách bón phân hữu cơ cho vườn cao su kinh doanh); kỹ thuật khai thác mủ cao su (các yếu tố cạo mủ; triển khai việc thu hoạch mủ; biện pháp che mưa cho miệng cạo đang thu hoạch mủ; bảo vệ cây cao su thời kỳ thu hoạch mủ).

Cũng tại khóa tập huấn, đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, các hộ gia đình tích cực tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép…

leftcenterrightdel
Cán bộ kỹ thuật của Nông trường 720 hướng dẫn người dân cách khai thác cao su. 

Đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm nâng cao tay nghề thợ cạo cho người dân trong vùng dự án đơn vị đứng chân, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động. Được biết, trong những năm qua, nông trường đã bảo đảm việc làm có thu nhập ổn định cho hơn 1.400 lao động là người dân trên địa bàn với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Tin và ảnh: LÊ QUANG SÁNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.