Theo đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2019, là mức tăng thấp nhất của nhiều năm qua. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 2,76% (cùng kỳ tăng 3,94%), ngành lâm nghiệp tăng 1,32% (cùng kỳ tăng 1,44%), ngành thủy sản tăng 3,08% (cùng kỳ tăng 6,13%), ngành công nghiệp tăng 4,45% (thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ các năm 2018-2019). Đặc biệt, khu vực thương mại - dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm 6,95% (cùng kỳ tăng 6,24%) và là mức thấp nhất của cùng kỳ các năm giai đoạn 2016-2020, kinh ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD (giảm 0,2% so với cùng kỳ).

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo.

Về đầu tư trong nước, tỉnh thành lập mới hơn 590 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 8.000 tỷ đồng (giảm 15,8% so với cùng kỳ về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm 24,1% về vốn đăng ký). Bên cạnh đó, tỉnh có gần 100 doanh nghiệp giải thể (tăng 22% so với cùng kỳ), có gần 190 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 39% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện đạt hơn 18.000 tỷ đồng (tăng 6,64% so với cùng kỳ), thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 8.000 tỷ đồng (giảm 13,57% so với cùng kỳ).

Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh Long An tập trung hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tiếp tục nỗ lực thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của năm 2020. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng tổ chức thành công đại hội đảng từ cấp huyện, thành phố trở lên tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA