Đồng chủ trì hội thảo có đồng chí: Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án; Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổ phó Tổ biên tập.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, với 62 năm truyền thống và 48 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, đến nay Petrovietnam đã trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Đồng chí nêu rõ, sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Petrovietnam đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 41-NQ/TW. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW đã xuất hiện những tình huống mới, những khó khăn, thách thức tác động đến phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, của Petrovietnam như phạm vi, địa bàn hoạt động, cơ chế chính sách, khó khăn về thị trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn… Những khó khăn, thách thức đó cần được phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan, trên cơ sở đó đề xuất với Đảng, Nhà nước về các điều chính chiến lược của ngành dầu khí, của Petrovietnam trong thời gian tới.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Hiển đã trình bày những nội dung chính của dự thảo báo cáo Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghi quyết số 41-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh, Tổ Biên tập xây dựng Đề án mong muốn lắng nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý của Petrovietnam và các bộ ngành liên quan vào các nội dung lớn, trọng tâm vào dự thảo Đề án như: Công tác tuyên truyền, triển khai Nghi quyết 41-NQ/TW đặc biệt là vấn đề thể chế hóa; kết quả thực hiện các quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; thảo luận, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp;…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển cũng đề nghị các chuyên gia nêu nhận định, thảo luận một cách thẳng thắn, khách quan về bối cảnh trong nước, quốc tế; đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng cụ thể, đặc biệt là những vấn đề lớn như: thị trường dầu khí, xây dựng hạ tầng ngành dầu khí; về thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; về hợp tác quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững ngành dầu khí, trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vai trò hạt nhân với tư cách là tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia.

Hội thảo đã tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như: Đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam; cách tiếp cận và tư duy mới về chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam trong tình hình mới; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; phát triển hạ tầng dự trữ và hoàn thiện cơ chế chính sách kinh doanh xăng dầu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước; Phát triển ngành dầu khí Việt Nam gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại…

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu đã có các kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo bắt kịp xu hướng thời đại, cũng như tháo gỡ những tồn tại, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù riêng đảm bảo phát triển ngành dầu khí nhanh, bền vững, cần sớm trình Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về “Định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh những ý kiến tại hội thảo sẽ được Tổ Biên tập tiếp thu, tổng hợp, chắt lọc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo Đề án trình Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: AN SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.