leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.  

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 175.522 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, bằng 55,6% chỉ tiêu. Dự kiến số thu ngân sách nhà nước năm 2019 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 310.800 tỷ đồng, nhưng ngành hải quan sẽ nỗ lực để đạt chỉ tiêu phấn đấu được giao là 315.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn ngành đã thực hiện nhiều biện pháp chống thất thu ngân sách với kết quả đạt 1.854 tỷ đồng; thu hồi và xử lý 520,36 tỷ đồng thuế nợ đọng; đã tiến hành 153 cuộc thanh tra, kiểm tra yêu cầu truy thu và xử phạt, số tiền 148,82 tỷ đồng (trong đó số thuế truy thu là 130,59 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 18,23 tỷ đồng, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước 78,68 tỷ đồng). Đặc biệt là công tác chống buôn lậu, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng 8.933 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, thu vào ngân sách nhà nước 157,28 tỷ đồng, trong đó, cơ quan hải quan đã ban hành 20 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 51 vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, trong công tác thu ngân sách, các cục hải quan cần thực hiện đồng bộ giải pháp, phấn đấu vượt ít nhất 5% so với dự toán. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại; làm tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cần tiếp tục cải cách công nghệ thông tin; làm tốt và liên tục đôn đốc các bộ, ngành đẩy mạnh tiến độ thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đảm bảo mục tiêu kế hoạch Chính phủ đề ra. Phải đưa 61 thủ tục mới kết nối 1 cửa quốc gia trong năm 2019. Ngoài ra, cần nâng cao năng lực trình độ xây dựng văn bản, hoàn thiện văn bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng sâu rộng.

Tin, ảnh: DƯƠNG TỬ