Theo đó, Agribank vẫn giữ mức xếp hạng ở mức Ba3 đối với tiền gửi ngân hàng nội tệ dài hạn và nhà phát hành nội tệ và ngoại tệ dài hạn, bằng với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Triển vọng đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức tích cực.

leftcenterrightdel
Trụ sở chính của Agribank tại số  Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.

Moody’s đánh giá Agribank đã có những tiến bộ đáng ghi nhận đối với hoạt động xử lý tài sản tồn đọng trong những năm gần đây, góp phần cải thiện ổn định chất lượng tài sản; hoạt động huy động vốn và thanh khoản ở mức tốt, chủ yếu từ khách hàng cá nhân và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường; lợi nhuận được cải thiện trong những năm gần đây do chi phí tín dụng giảm cùng với chất lượng tài sản được cải thiện. 

Agribank có lợi thế là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng khắp và lớn nhất Việt Nam, khả năng cao nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ trong trường hợp cần thiết do vai trò chính sách của ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và việc Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 

Hiện tại Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tiền gửi và lớn thứ hai về tài sản, với thị phần tiền gửi và tài sản trong hệ thống ngân hàng lần lượt là 13,5% và 11,3% tính đến ngày 31-12-2021. Bên cạnh đó, Agribank cũng là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh lớn nhất Việt Nam với 2.225 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.

DƯƠNG TỬ