Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) là công ty tài chính liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản) được thành lập từ năm 2016. Mcredit hiện là công ty con của Ngân hàng MB với tỷ lệ sở hữu 50%.

Trong mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022 - 2026, Mcredit đặt mục tiêu đạt top 1 hiệu quả, top 2 quy mô trên thị trường tài chính tiêu dùng. Tại đại hội cổ đông năm 2023 của MB, công ty này lên kế hoạch đạt lợi nhuận 1.300 tỷ đồng trong năm 2023. 

leftcenterrightdel
Mcredit đạt 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Lợi nhuận giảm khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Mcredit giảm từ 40,65% trong năm 2022 xuống còn 8,2%.

Vốn chủ sở hữu của Mcredit vào cuối năm 2023 là 3.008 tỷ đồng, tăng so với mức 2.827 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 8,59 lần xuống 6,95 lần, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,97 lần xuống 0,43 lần. Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tăng từ 11,76% lên 13,99%.

Theo thông tin từ Mcredit, nguyên nhân của việc lợi nhuận năm 2023 giảm nhiều so với năm trước là do tình trạng khó khăn chung của thị trường, nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng giảm do mất việc, hoãn việc, giãn việc. Trong khi đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Mcredit đã thực hiện cơ cấu miễn giảm lãi, giãn nợ… để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng. Với tinh thần cho vay và thu hồi nợ nhân văn, Mcredit chủ động liên hệ để lắng nghe ý kiến từ khách hàng, chia sẻ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cơ cấu lại số tiền trả nợ, miễn giảm trong giai đoạn khách hàng gặp khó khăn. Số tiền lãi miễn giảm trong năm 2023 của Mcredit là rất lớn.

MAI QUỲNH