Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

leftcenterrightdel

Quý I-2024, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quý I-2024, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Kết quả nổi bật là, kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; tạo điều kiện để các đảng bộ doanh nghiệp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023; thực hiện việc tổng kết các nội dung công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng... bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của Trung ương.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự chương trình. 

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước tăng 7,62%; lợi nhuận trước thuế ước tăng 115%; nộp ngân sách Nhà nước ước bằng 88% so với cùng kỳ năm 2023.

Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2024.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2029.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2029, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, quán triệt và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, chính sách an sinh, xã hội, dân tộc, tôn giáo...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.