Hiện nay, Bắc Ninh thu hút gần 1.600 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt 19,8 tỷ USD, trong đó các dự án đầu tư đến từ Hàn Quốc chiếm trên 60% và riêng Công ty Samsung (9,3 tỷ USD) chiếm gần 50% tổng số vốn đăng ký. 

Theo biên bản ghi nhớ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh được thực hiện từ 2020 đến 2025, bao gồm 2 nội dung chính: Chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp và chương trình phát triển nhà cung ứng. Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là đến năm 2025, tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào giá trị sản xuất công nghiệp do Samsung tạo ra sẽ tăng lên hằng năm thông qua việc thực hiện các chương trình hợp tác. Với chương trình tư vấn, Samsung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Bắc Ninh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện sản xuất và quản lý chất lượng. Về chương trình phát triển nhà cung ứng, theo biên bản ký kết, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ưu tiên cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, bao gồm các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, như: Lương thực, nông sản, thực phẩm; dịch vụ y tế; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; cung ứng thiết bị phụ tùng sửa chữa thay thế và vật tư tiêu hao; dịch vụ vận tải... nếu đáp ứng đủ các yêu cầu về nhà cung cấp của Samsung. Các nhà cung ứng Việt Nam hiện hữu nếu đảm bảo tiêu chuẩn của Samsung sẽ được ưu tiên cung ứng những linh kiện có giá trị cao và số lượng lớn, có xem xét tới năng lực cung ứng và nhu cầu của Samsung.

Việc Samsung ký kết chương trình là tiền đề để Samsung chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các doanh nghiệp phụ trợ tại Bắc Ninh, hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất, vươn tầm quốc tế. Nhân dịp này, Phó thủ tướng mong muốn Tập đoàn Samsung tiếp tục thể hiện trách nhiệm, hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển, xây dựng nhiều doanh nghiệp hỗ trợ, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng tỷ lệ các sản phẩm nội địa trong sản xuất. Mục tiêu hướng tới, Việt Nam có thể trở thành một trong những nhà cung ứng chiếm tỷ trọng cao trong chuỗi sản xuất của Samsung.

Cùng với lễ ký kết chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà cung ứng tiềm năng tại tỉnh Bắc Ninh.

TTXVN