Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9-2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-9-2022 đạt 526,04 tỷ USD, tăng 15,7%, tương ứng tăng 71,46 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 364,89 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng tới 49,93 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 161,15 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 21,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 9 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-9-2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ USD.

leftcenterrightdel

Ảnh minh họa: xuatnhapkhautheoyeucau.com 

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 năm 2022 đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3% (tương ứng giảm 6,95 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 8-2022. Như vậy, tính đến hết 15-9-2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 265,34 tỷ USD, tăng 17,8% tương ứng tăng 40,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 9-2022 đạt 9,59 tỷ USD, giảm 35,4%, tương ứng giảm 5,27 USD so với kỳ 2 tháng 8-2022. Tính đến hết ngày 15-9-2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 195,04 tỷ USD, tăng 18%, tương ứng tăng 29,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9-2022 đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 2,14 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-9-2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 31,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,96 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 1,59 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8-2022. Tính đến hết ngày 15-9-2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 169,85 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng 20,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

HOÀNG LAN