leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê 
Đồ họa: PHƯƠNG THẢO