leftcenterrightdel
Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tập đoàn Viettel ký bản hợp tác toàn diện. 

Trong đó, Viettel sẽ tư vấn, đánh giá kiến trúc các ứng dụng CNTT hiện tại của SNP; tư vấn xây dựng kiến trúc tổng thể, lộ trình ứng dụng CNTT cho Tân Cảng Sài Gòn đến năm 2025; tư vấn phương pháp thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quá trình chuyển đổi các mô hình quản trị CNTT mà Viettel đã ứng dụng thành công trong quá trình chuyển đổi số nội bộ; nghiên cứu và triển khai xây dựng hệ sinh thái dịch vụ dùng cho đối tác, khách hàng của Tân Cảng Sài Gòn; ứng dụng nội bộ kết nối các hệ thống phần mềm, dịch vụ cho cán bộ, nhân viên của SNP; nghiên cứu đầu tư xây dựng và mở rộng các mô hình kho thông minh, trung tâm logistics tại các khu vực kinh tế trọng điểm... đáp ứng nhu cầu phát triển và phát huy thế mạnh của mỗi bên...

THÀNH HOAN