leftcenterrightdel
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp. 

Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do dại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; quy định một số chế độ, định mức chỉ tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Phước; điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021-2022; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021-2025; quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để các nội dung, quy định, nghị quyết đi vào thực tiễn, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể; kiên trì thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội; thường xuyên rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay…

Tin, ảnh: THẾ DOANH