Báo cáo tại hội nghị về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty cho thấy, đến nay Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thành xử lý 233/259 việc chuyển giao từ các bộ; trong đó, năm 2020 hoàn thành xử lý 44 việc.

Cùng với đó, ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các công việc thuộc quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp do ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc, Tổng công ty Hàng hải; phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu của Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Đường sắt năm 2020 và giai đoạn 2021-2025...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhấn mạnh, được thành lập gần 3 năm và đã đi vào hoạt động được gần 2 năm với nhiều nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao phó, đây chính là thời gian quan trọng, khi ủy ban vừa phải hình thành tổ chức bộ máy, vừa phải bắt tay vào thực hiện tiếp nhận, kế thừa và xử lý khối lượng lớn công việc chuyển giao từ nhiều bộ, ngành, trong đó có rất nhiều vấn đề phức tạp, tồn tại nhiều năm qua để lại. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ủy ban và các doanh nghiệp, về cơ bản ủy ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước thời gian qua...

TTXVN