Đáng chú ý, ngân hàng cũng dự kiến trả cổ tức năm 2024 lên đến 30%, bao gồm tiền mặt và cổ phiếu. Như vậy, sau hơn 1 thập kỷ tăng trưởng cao và liên tục, HDBank luôn thực hiện truyền thống chi trả cổ tức đều đặn hàng năm với tỷ lệ cao.

leftcenterrightdel
Khách hàng giao dịch tại HDBank.

Theo đó, trong năm 2024 ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 4.569 tỷ đồng, từ 29.076 tỷ đồng lên 33.645 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, giúp nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu tài chính, vốn đã ở mức cao trong ngành, là nền tảng chiến lược phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Ngân hàng đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản vượt 700.000 tỷ đồng, tăng 16%; tổng huy động dự kiến đạt trên 624.000 tỷ đồng, tăng 16%; tổng dư nợ dự kiến vượt 438.000 tỷ đồng, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 21,8% so với thực hiện năm 2023. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24,6% và nợ xấu thấp trong nhóm tốt nhất toàn ngành.

Năm 2024, HDBank tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi số toàn diện và tăng trưởng xanh. Ngân hàng cũng đang tiên phong xây dựng và triển khai chiến lược ESG toàn diện, phát hành báo cáo phát triển bền vững và chủ động thực thi trách nhiệm xã hội. Ngân hàng cũng không ngừng nâng cao năng lực quản trị, áp dụng những chuẩn mực quốc tế tiên tiến về quản trị như Basel III.

BÌNH NGUYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.