Chỉ 16/42 đơn vị được giao kế hoạch có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình

Theo Thông báo số 670/TB-UBND TP Hà Nội, kết quả giải ngân của thành phố Hà Nội đến ngày 31-8-2022 đạt tỷ lệ 29,3% kế hoạch giao, thấp hơn mức trung bình toàn quốc và thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước. Chỉ có 16/42 đơn vị được giao kế hoạch có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình, trong đó nhiều đơn vị có số vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp (20,8%), Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (18,5%), UBND huyện Đông Anh (27,2%), UBND huyện Hoài Đức (23,0%), UBND huyện Ứng Hòa (18,2%) và có 4 đơn vị đến nay chưa giải ngân.

Các dự án trọng điểm của thành phố triển khai chậm cả về thủ tục đầu tư và giải ngân vốn. Ngoài 8 dự án chuyển tiếp, mới phê duyệt được chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm và còn 25 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; tỷ lệ giải ngân các dự án trọng điểm đạt thấp (23,51%), số chưa giải ngân lớn (5.583 tỷ đồng).

Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án chậm, chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt dẫn đến vướng mắc trong quá trình giải ngân, dự án phải điều chỉnh, gia hạn nhiều lần. Còn 95/137 dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án.

leftcenterrightdel

TP Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công đạt mức trên 90% tới cuối năm 2022. Ảnh minh họa

Nhiều dự án chuyển tiếp (113/194 dự án) đến hết năm 2022 sẽ hết thời hạn thực hiện, phải điều chỉnh thời gian thực hiện để đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn 2023.

Việc giải ngân chậm, chuẩn bị đầu tư chưa tốt ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố trong bối cảnh cả nước đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Chủ động rà soát, tháo gỡ từng bước để thúc đẩy đầu tư công

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn năm 2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành, từng sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư phải nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn theo kế hoạch; nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, các chủ đầu tư tăng cường tính chủ động trong phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành để triển khai dự án.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời các đề xuất kiến nghị của từng chủ đầu tư, tại từng dự án.

Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cam kết bằng văn bản với UBND thành phố về tỷ lệ giải ngân và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giao chỉ tiêu giải ngân hằng tháng tới từng chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 15-9-2022. Các chủ đầu tư không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được Chủ tịch UBND thành phố giao, phải giải trình trước tập thể UBND thành phố và là cơ sở để xem xét giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 của đơn vị.

Các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành thành phố khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 21-7-2022 của UBND thành phố về tăng cường thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Các đồng chí phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác giải ngân tại đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền để chủ động, sớm chuẩn bị đầu tư các dự án cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030...

NGỌC HUY