leftcenterrightdel
Điểm cầu tại thành phố Pleiku.

Hội nghị đã phân tích đặc điểm tình hình nhiệm vụ, những thuận lợi và khó khăn trong 6 tháng qua, đồng thời khẳng định: Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả. Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019 có bước phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách nhà nước, nguồn vốn huy động, cho vay ngân hàng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đều tăng so với cùng kỳ… Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,22%. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,37%; công nghiệp-xây dựng tăng 9,5%; dịch vụ tăng 8,08%, thuế sản phẩm tăng 8,56%. Toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 32%.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Năm học 2018-2019, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 88,2%, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở đạt 88,5%. Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 318 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 40,35%. Mạng lưới và nguồn lực y tế không ngừng được củng cố, phát triển, toàn tỉnh có 80,63% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 với quyết tâm “siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp của các cấp, các ngành”. Phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 8,2%, thu ngân sách đạt 5.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN