leftcenterrightdel

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng đón những đại diện tiêu biểu của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn ra thăm Thủ đô Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh, trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào các dân tộc đã quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, đồng tâm hiệp lực, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Qua gần 40 năm đổi mới toàn diện, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò rất quan trọng, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước... 

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và các điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; luôn gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Bắc Kạn tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về dân tộc và công tác dân tộc. Đồng thời tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của đội ngũ người có uy tín để tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.