Nổi bật như: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện 2.696,5 triệu kWh; tiết kiệm 53,9 triệu kWh, chiếm 2% tổng sản lượng điện thương phẩm; vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong năm 2019, công ty có 50 sáng kiến được ứng dụng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh...

leftcenterrightdel

Đội Sửa chữa nóng lưới điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao không cắt điện tại khu vực quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Năm 2021, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đời sống nhân dân với chất lượng điện ngày càng được nâng cao; tăng cường công tác quản lý đầu tư, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

Tin, ảnh: VĂN CHUNG