Khảo sát công khai ngân sách (OBI) 2019 được đánh giá trên 3 trụ cột: Minh bạch, sự tham gia và giám sát ngân sách. Ở trụ cột công khai ngân sách, Việt Nam đạt 38 điểm trên tổng điểm 100, tăng 23 điểm so với kỳ đánh giá 2017. Điều đó đã giúp Việt Nam tăng 14 bậc và xếp thứ 77 trên 117 nước tham gia công khai minh bạch ngân sách.

Ở trụ cột về sự tham gia trong khảo sát công khai ngân sách, Việt Nam đạt 11/100 điểm, tăng 4 điểm so với kỳ khảo sát năm 2017. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy, sự tham gia của người dân vào tiến trình phê chuẩn ngân sách của Quốc hội trong quy trình ngân sách còn hạn chế. Bên cạnh đó, người dân cũng ít hoặc không được tham gia vào việc lập, thực hiện dự toán và kiểm toán ngân sách.

leftcenterrightdel
Các diễn giả tham gia thảo luận tại chương trình.

Ở trụ cột về giám sát ngân sách, Việt Nam là một trong số 30 nước có xếp hạng đầy đủ về vai trò giám sát của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong giám sát ngân sách nhà nước. Cụ thể, điểm về vai trò giám sát của Quốc hội đạt 72/100 điểm và Kiểm toán Nhà nước đạt 78/100 điểm.

Bà Ngô Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập nhận định, ngân sách phân bổ cho các chính sách và chương trình được công bố sẽ giúp việc thực thi chính sách tốt hơn, người dân có thể giám sát việc sử dụng tiền thuế mà họ đóng, từ đó tăng niềm tin của người dân với Nhà nước.

Tại chương trình, chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) cũng được công bố. Theo đó, mức độ công khai ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương đã có sự cải thiện so với năm 2018, cụ thể điểm số trung bình đạt 21,2 điểm, tăng 10,2 điểm so với năm 2018. Trong số 44 bộ, cơ quan Trung ương tham gia khảo sát có một đơn vị đạt mức công khai tương đối, 8 đơn vị ở mức công khai chưa đầy đủ thông tin về ngân sách. Bên cạnh đó, có 31 trên tổng số 44 bộ, cơ quan Trung ương có điểm khảo sát kỳ MOBI 2019, chiếm tỉ lệ 70,45%, cao hơn 24,5% so với kỳ khảo sát năm 2018.

Trong thời gian tới, để tăng cường công khai minh bạch ngân sách, Chính phủ và các bộ, cơ quan Trung ương cần có những cam kết cải thiện bền vững với lộ trình dài và thực chất hơn.

Tin, ảnh: LƯU PHƯƠNG ANH