Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được giới thiệu về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của UBND TP Đà Nẵng nhằm thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh sự phát triển của doanh nghiệp về chất lượng và số lượng.

leftcenterrightdel
Đại diện các vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp năm 2017 ký kết ký giao ước thi đua khởi nghiệp.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về khoa khọc và công nghệ, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 36 cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, dịch vụ và thương mại, trên địa bàn có nghiên cứu sáng tạo công nghệ hoặc thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ… Cụ thể, đối với các doanh nghiệp có chuyển giao công nghệ độc lập sẽ được hỗ trợ đến 70% trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ; không giới hạn số dự án hỗ trợ và mức hỗ trợ 3 tỷ đồng/doanh nghiệp/năm. Đối với các doanh nghiệp ươm tạo công nghệ sẽ được hỗ trợ đến 70 % trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ không quá 2 dự án/ doanh nghiệp và mức hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/doanh nghiệp/ năm….

Cùng với Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao 2020, TP Đà Nẵng đã có kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hình thành phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt trong giới trẻ, học sinh, sinh viên, tại các trường đại học, cao đẳng và từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý, nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp.

Tin, ảnh: KIM NGÂN