leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, kinh tế-xã hội từng bước phục hồi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước khởi sắc. Thành phố đã thu hút được 13.292,8 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 135,07 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 210,7 triệu USD, tăng 79,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều suy giảm; tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng trưởng âm 3,61% so với cùng kỳ năm 2019, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ giảm 49,1%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 10,9%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung phối hợp triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương…

Tin, ảnh: THANH THÚY