leftcenterrightdel

 Chỉ tách A0 khỏi EVN khi bảo đảm cơ chế tài chính. Ảnh: Vietnamnet

Về việc tách A0 từ EVN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng chỉ nên xem xét quyết định khi có cơ chế tài chính bảo đảm cho công ty hoạt động, vận hành ổn định. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Công Thương xác định rõ thời điểm hoàn thành xây dựng thông tư hướng dẫn về chi phí điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện để bảo đảm chi phí cần thiết cho hoạt động của A0. Trên cơ sở đó mới có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ thời điểm hoàn thành tách A0.

NAM TRỰC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.