leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Đồ họa: TÔ NGỌC