leftcenterrightdel

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) là nhà đầu tư dự án. Ảnh: baochinhphu.vn 

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) là nhà đầu tư dự án. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn (khu công nghiệp Hữu Lũng) được triển khai ở các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; quy mô 599,76ha. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 15-5-2023.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án và những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 MINH ĐỨC