Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Bình Thuận đến năm 2020 được thực hiện mang lại kết quả tích cực. Giai đoạn 2011-2020, GRDP bình quân/người đạt 2.850 USD, gấp 2,8 lần năm 2010; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt 17.810 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2010.

Bình Thuận đã chủ động khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế trong phát triển; giải quyết tốt vấn đề việc làm, bảo đảm an sinh xã hội... Tuy nhiên, quy hoạch đã và đang thực hiện chỉ có khung hiệu lực đến hết năm 2020. Vì vậy, quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 cần được tổ chức nghiên cứu, xây dựng thay thế quy hoạch trước đây.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đề ra nhiều biện pháp xây dựng, thực hiện quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 với mục tiêu tổng quát là không ngừng nâng cao đời sống và phúc lợi nhân dân, hướng tới phát triển bao trùm, đảm bảo mọi người dân dễ dàng tiếp cận các cơ hội phát triển và hưởng thụ thành quả của quá trình phát triển. Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện trên cơ sở tạo lập một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng xanh, hình thành nền kinh tế ít chất thải, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị.

Đó là, dịch vụ với các loại hình du lịch, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; dịch vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ logistics; Công nghiệp với nòng cốt là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp năng lượng sạch được tổ chức thành các cụm liên ngành và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với những chuỗi sản xuất nông - công nghiệp chế biến.

Tin, ảnh: THANH NGUYỄN