Năm 2023, Bình Phước được Bộ Tài chính giao dự toán thu nộp nội địa 13.372 tỷ đồng. Kết quả năm 2023, Bình Phước thu nội địa đạt 10.091 tỷ đồng. Mặc dù thu nội địa không đạt dự toán, song, nguồn thu cân đối của Bình Phước vẫn vượt 12% so với dự toán Bộ Tài chính giao. Năm 2024, Bình Phước được Chính phủ giao thu ngân sách nhà nước nội địa 10.912 tỷ đồng; UBND tỉnh giao thu 11.457 tỷ đồng, đồng thời thu nợ theo chỉ tiêu giao là hơn 1.291 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra nhiều biện pháp, trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, các thành viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác ủy nhiệm thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh cho các đơn vị chức năng; chủ động tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, tích cực sản xuất; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người nộp thuế dễ tiếp cận thông tin, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm; phối hợp việc quản lý kê khai, kiểm kê, rà soát mã số thuế của đối tượng nộp thuế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Tin, ảnh: THANH MẢNG – LÊ LIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.