<p> Để thực hiện dự án, hiện TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An của Bình Dương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Công tác đo đạc, kiểm kê tài sản, thẩm định giá đất bồi thường đang tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Hai địa phương cũng tăng cường công tác vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương thực hiện dự án. Tại buổi khảo sát, các đơn vị liên quan cũng báo cáo tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.</p> <table border="0" class="imgEditor" id="b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc"> <tbody> <tr style="text-align:center"> <td class="dbox"> <a onclick="leftmybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc')" title="Trái"><img alt="left" src="/image/images/left.png" /></a><a onclick="centermybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc')" title="Giữa"><img alt="center" src="/image/images/center.png" /></a><a onclick="rightmybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc')" title="Phải"><img alt="right" src="/image/images/right.png" /></a><a onclick="delmybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc')" title="Xóa"><img alt="del" src="/images/red-error_16px.gif" /></a></td> </tr> <tr> <td> <img class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/06/19/lehungkhoa/bi thu sau 18-6.jpg?dpi=150&quality=100&w=575" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td> Các đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Ảnh: QUỐC CHIẾN</td> </tr> </tbody> </table> <p> Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đã yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ vốn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An cần tính toán bố trí nơi tái định cư phù hợp trên quan điểm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hơn nữa để đến tháng 12-2022 phải dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. </p> <table border="0" class="imgEditor" id="b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc0"> <tbody> <tr style="text-align:center"> <td class="dbox"> <a onclick="leftmybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc0')" title="Trái"><img alt="left" src="/image/images/left.png" /></a><a onclick="centermybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc0')" title="Giữa"><img alt="center" src="/image/images/center.png" /></a><a onclick="rightmybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc0')" title="Phải"><img alt="right" src="/image/images/right.png" /></a><a onclick="delmybox('b42e93b0-a7a2-49c3-b976-f39cc178cfdc0')" title="Xóa"><img alt="del" src="/images/red-error_16px.gif" /></a></td> </tr> <tr> <td> <img class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/06/19/lehungkhoa/bi thu ba 18-6.jpg?dpi=150&quality=100&w=575" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td> Đồng chí Nguyễn Văn Lợi kiểm tra thực tế thi công dự án. Ảnh: QUỐC CHIẾN</td> </tr> </tbody> </table> <p> Đối với dự án đường Vành đai 3, đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, đây là dự án vừa được kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 16-6. Đường Vành đai 3 đi qua Bình Dương dài hơn 26 km, trong đó tỉnh đã chủ động đầu tư và đưa vào sử dụng hơn 15km. Để hoàn thành tuyến Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh, Bình Dương chỉ còn đầu tư hơn 10km. Các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành dứt điểm trong năm 2024. </p> <p> <strong>LONG GIANG</strong></p>