leftcenterrightdel
 Nguồn: Tổng cục Thống kê
Đồ họa: TÔ NGỌC