leftcenterrightdel
Đồ họa: TÔ NGỌC. Nguồn: Tổng cục thống kê.