1. Tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); triển khai xây dựng Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2019; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết về chính sách tài chính; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 48 Đề án; ban hành theo thẩm quyền 130 Thông tư... Cơ chế chính sách tài chính đã góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, góp phần quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội của đất nước.

Thu ngân sách nhà nước ước vượt 7,8% dự toán, đạt tỷ lệ động viên so GDP trên 25,7%, trong đó thuế, phí đạt trên 21,1%; cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều vượt dự toán. Nhờ đó đảm bảo các nhiệm vụ chi và có thêm nguồn để xử lý các nhu cầu quan trọng, cấp thiết phát sinh. Bội chi ngân sách nhà nước giữ trong phạm vi Quốc hội quyết định; quản lý nợ công diễn biến tích cực; tiếp tục tái cơ cấu nợ công theo hướng kéo dài thời hạn, giảm chi phí vay, an ninh tài chính quốc gia được bảo đảm; kiểm soát chặt chẽ nợ công.

leftcenterrightdel

Nợ công năm 2018 xuống dưới 61% GDP.

3. Bộ Tài chính giữ vững vị trí tốp đầu các Bộ ngành về cải cách hành chính

Năm 2018, Bộ Tài chính xếp thứ 3 (trong số 19 bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trên Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) với số điểm 84,42% cùng nhiều chỉ số thành phần tích cực, thấp hơn cơ quan đứng thứ 2 chưa tới 2%. Tính từ năm 2016 đến ngày 2-10-2018, Bộ Tài chính đã rà soát, cắt giảm 174  thủ tục hành chính, đơn giản hóa 888 thủ tục hành chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó rà soát cắt giảm 148 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính thuộc 13 lĩnh vực. 

4. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tài chính tinh gọn, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Bộ Chính trị, năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 536 đầu mối; cũng như tinh giản được 601 biên chế, đạt 112% kế hoạch tinh giản biên chế theo Đề án (538 biên chế). Ngoài ra, đã cắt giảm 20% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2017. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 3.488 chỉ tiêu biên chế (gần 4,7%) so với biên chế được giao năm 2015.

5. Bộ Tài chính 6 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 Bảng xếp hạng Việt Nam ICT Index 2018

Theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Việt Nam ICT Index 2018) được công bố trong tháng 8-2018, Bộ Tài chính tiếp tục đứng ở vị trí số 1 với chỉ số ICT index 0,9263 (đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính đứng ở vị trí số 1 từ năm 2013 đến nay).

Cũng trong năm 2018, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên trong bộ máy Chính phủ Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) chọn trao giải thưởng quốc tế “ASOCIO Outstanding User Organization 2018” (Tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc khu vực Châu Á, Châu Đại Dương)”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN.

6. Chủ động trong công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát năm 2018 đạt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra

Năm 2018, bám sát tín hiệu thị trường, Bộ Tài chính đã linh hoạt, phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành chủ động có các phương án điều hành giá phù hợp... Kết quả, lạm phát năm 2018 ở mức bình quân cả năm là 3,54% (dưới ngưỡng chỉ tiêu Quốc hội đề ra 4%) và cung cầu hàng hóa trên thị trường được bảo đảm.

7. Triển khai hiệu quả công tác quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn đã tiết kiệm chi phí vay, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất, phát triển thị trường trái phiếu chính phủ và hỗ trợ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

Với việc sử dụng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay thay cho phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường đã tiết kiệm được gần 1.600 tỷ đồng chi phí trả lãi năm 2018 của ngân sách nhà nước.

8. Thị trường Tài chính, thị trường chứng khoán phát triển tốc độ cao, ổn định; thúc đẩy đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán

Năm 2018, chỉ số VN-Index có lúc đã đạt đỉnh 1.204,33 điểm. Tính đến ngày 26-12-2018, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tương đương 79% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020. Thị trường chứng khoán Việt Nam dần trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế...

9. Tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại” và tạo bước chuyển căn bản thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Việc này đã tạo ra bước ngoặt lớn thúc đẩy việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn 2018 - 2020.

leftcenterrightdel
Mô hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

10. Chi phí tuân thủ thực hiện các thủ tục hành chính về thuế xếp thấp thứ nhất và chi phí tuân thủ thực hiện các thủ tục hành chính về hải quan xếp thứ 3 trong 8 thủ tục hành chính được đánh giá

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2018 (APCI 2018) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính về thuế là thấp nhất trong 8 nhóm thủ tục được đánh giá với chi phí tuân thủ chỉ 73,7 nghìn đồng, chỉ tương đương với 0,58% chi phí tuân thủ trung bình của 8 thủ tục hành chính được khảo sát và 0,1% chi phí tuân thủ của nhóm cao nhất.

THẢO NGUYỄN