Tháo gỡ khó khăn, khôi phục phát triển chuỗi cá tra

Tháo gỡ khó khăn, khôi phục phát triển chuỗi cá tra