Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra vào thời điểm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 10, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là thời điểm sắp chuyển giao năm cũ 2020 sang năm mới 2021.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: CTV).

Nhìn lại năm 2020 và cả nhiệm kỳ, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là năm 2020 với những diễn biến tiêu cực của thiên tai, bão lũ, đại dịch Covid-19 kéo dài suốt cả năm tác động đến nhiều mặt đời sống... Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy đảng; sự điều hành quyết liệt, nỗ lực hết mình của chính quyền các cấp; sự cố gắng, chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển với những con số đáng khích lệ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) ước đạt 4,18%, tuy đạt thấp so với kế hoạch đề ra (7,3%), nhưng đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và cao hơn mức tăng trưởng của cả nước (khoảng 3%); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 15.500 tỷ đồng; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 12 toàn quốc và đứng thứ nhất trong 14 tỉnh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ); đã thu hút được trên 41.000 tỷ đồng vốn đầu tư trên địa bàn; các chính sách an sinh, xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,1%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, đã tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch đề ra; tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. HĐND tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đã lựa chọn những vấn đề được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, kịp thời, đóng góp thiết thực vào việc điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trước những biến động thường xuyên, liên tục của đời sống xã hội. Đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, khảo sát, nhất là công tác giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả cao.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ấn nút Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: CTV.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và  khó lường, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 dự báo sẽ tiếp tục kéo dài. Song bên cạnh đó triển vọng về làn sóng đầu tư FDI mới, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã ký kết tham gia phát huy tác dụng… Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh là dịp chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là những hạn chế, khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục phù hợp và có tính khả thi cao.

Trong đó, xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2021 và chặng đường tiếp theo của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà HĐND tỉnh đề ra. Bên cạnh đó, kỳ họp còn xem xét, quyết nghị những nội dung hết sức quan trọng về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, đời sống cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đó là: (1) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; (2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; (3) Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; (4) Giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2021; (5) Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản, quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh; (6) Việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh năm 2021; (7) Thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Phổ Yên để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 8-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025… và nhiều nội dung quan trọng khác. 

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải chúc mừng Đại hội Đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CTV

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, kết luận về chủ trương để HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết định theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. 

Để kỳ họp thu được kết quả cao nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, bám sát chủ trương, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan, nêu cao, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung đặt ra tại kỳ họp trước khi quyết định theo thẩm quyền.

Một là, Bám sát chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23-11-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025 ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Trong đó, HĐND tỉnh cần lưu ý bảo đảm trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, Tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Ba là, Thảo luận và quyết định các cơ chế, chính sách đảm bảo đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tỉnh khả thi cao, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành... tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh.

Bốn là, năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Năm là, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, quản lý tài chính, ngân sách; phấn đấu tăng thu ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên, với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của Trung tâm và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cung cấp dịch vụ công. Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng thành công nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử; bước đầu hình thành xã hội số.

Sớm triển khai việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 1004 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh, các bậc cử tri tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phối hợp, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

Sáu là, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh theo thẩm quyền. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, sáng suốt lựa chọn được cán bộ tiêu biểu phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, tôi đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm có những đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong đó coi trọng chất lượng ban hành các nghị quyết kỳ họp. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn, đặc biệt là những lĩnh vực mà người dân quan tâm. Ngay sau kỳ họp, cần kịp thời tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và nhân dân toàn tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. 

QĐND