Tổng số tiền tài trợ là 4,3 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng trao tặng huyện Đăk Đoa một xe cứu thương trị giá 1,3 tỷ đồng và 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng; các huyện Mang Yang, Kông Chro, Đăk Pơ, Kbang, thị xã An Khê mỗi địa phương 10 căn nhà, trị giá 500 triệu đồng/huyện, thị xã.

DƯƠNG TỬ