VNPT xây dựng chính quyền điện tử cho TP Hà Nội

Sáng 4-6, tại Hội nghị “Hà Nội 2016 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” diễn ra ở Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, UBND Thành phố Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư để làm cơ sở cho việc phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội).

Theo đó, 4 đơn vị kể trên sẽ triển khai hạ ngầm đồng bộ hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, ưu tiên việc sử dụng chung hạ tầng và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, kết hợp với việc ngầm hóa, chỉnh trang đô thị, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Đồng thời, tổ chức quản lý, khai thác công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo đúng quy định và hiệu quả.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố quy hoạch, kế hoạch hạ ngầm đồng bộ các đường dây viễn thông, cáp điện lực trung, hạ áp đi nổi trên các tuyến phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để các đơn vị tham gia đăng ký đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo phương thức xã hội hóa, trước mắt từ nay đến hết 2018 tập trung hạ ngầm đồng bộ tại các tuyến phố chính trong 4 quận nội thành cũ: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.  Chủ trì cùng các bên làm việc với các DN viễn thông trên địa bàn thành phố để xác định nhu cầu hạ ngầm đường dây viễn thông trên các tuyến phố, làm cơ sở để xác định quy mô đầu tư của hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung. Chủ trì xây dựng và ban hành điều chỉnh, bổ sung các cơ chế về quản lý, xây dựng  công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan cho các đơn vị tham gia trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung. Thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ  đầu tư  đối với các dự án đầu tư, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo quy định của pháp luật.

Lễ ký kết giữa UBND thành phố Hà Nội với các đơn vị. 

Ba đơn vị Viettel, VNPT, MobiFone phối hợp với EVN Hà Nội và các DN cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng trên địa bàn xác định nhu cầu hạ ngầm mạng cáp viễn thông và cáp điện lực trung, hạ áp của từng đơn vị trên các tuyến phố, xây dựng kế hoạch đầu tư hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ trên nguyên tắc một đơn vị đầu tư, xây dựng thiết kế và tổ chức cấp phép một lần, thi công bảo đảm nhu cầu hạ ngầm của các đơn vị viễn thông trên địa bàn Hà Nội, chủ động đầu tư triển khai đồng bộ việc hạ ngầm mạng cáp viễn thông kết hợp với cáp điện lực trung, hạ áp do điện lực đầu tư theo từng tuyến phố, kết hợp với kế hoạch chỉnh trang đô thị của thành phố Hà Nội. Cụ thể: VNPT, Viettel, MobiFone với EVN Hà Nội cùng thống nhất phương thức thực hiện và tiến độ triển khai đồng bộ các hạng mục hạ ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực trung, hạ áp. Tạo điều kiện để lao động phổ thông của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố tham gia các công việc liên quan đến hạ ngầm. Bố trí nguồn nhân lực để phối hợp với thành phố Hà Nội triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng để triển khai đầu tư, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp đồng bộ với công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung đối với cáp viễn thông.

UBND thành phố Hà Nội giao đồng chí Phó chủ tịch Ngô Văn Quý là đầu mối của Thành phố chỉ đạo triển khai, đôn đốc thực hiện các nội dung trong Biên bản hợp tác đầu tư. UBND thành phố Hà Nội cũng thành lập Tổ công tác triển khai hạ ngầm cáp viễn thông, cáp điện lực trung, hạ áp gồm đại diện: Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Quy hoạch kiến trúc, EVN Hà Nội và đại diện của VNPT, Viettel, MobiFone tổ chức khảo sát trên các trục đường, tuyến phố thuộc Thành phố, theo nguyên tắc khảo sát đến đâu, triển khai xây dựng thiết kế và tổ chức cấp phép một lần, đồng thời hạ tất cả các cột điện lực trung, hạ áp, cột thông tin trên tuyến phố đã triển khai ngầm hóa, bảo đảm đồng bộ và gắn liền với chỉnh trang đô thị.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để Tập đoàn Viettel và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội triển khai thí điểm hạ ngầm hệ thống đường dây cáp viễn thông và điện lực tại 2 tuyến phố: Thái Hà - quận Đống Đa, Giang Văn Minh – quận Ba Đình khởi công trong quý 3 năm 2016, trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ cho các tuyến phố khác theo đúng kế hoạch của Thành phố.

Bốn đơn vị còn lại cũng cử lãnh đạo trực tiếp là đầu mối triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố. Định kỳ 6 tháng/lần các bên tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; đồng thời thống nhất nhiệm vụ triển khai thời gian tiếp theo, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh.  Đối với mỗi hạng mục công việc hợp tác cụ thể, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng để xác định rõ nội dung hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các bên. Việc tiến hành triển khai công việc hợp tác các bên thực hiện theo nội dung được quy định tại hợp đồng đã ký kết cho hạng mục công việc tương ứng.

* Cũng tại hội nghị, UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn VNPT đã ký Biên bản thỏa thuận Hợp tác chiến lược về viễn thông-công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2016 -2020.

Mục tiêu của thỏa thuận nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội. Hỗ trợ nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT. Đáp ứng hạ tầng kỹ thuật VT-CNTT cho các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung Thành phố Hà Nội. Tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về VT-CNTT, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về VT-CNTT phục vụ các lĩnh vực KT-XH mà Hà Nội có nhu cầu.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác. 

Cụ thể, Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT tham gia thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu về phát triển VT-CNTT vào công tác quản lý của Thành phố; cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan, DN và người dân của Thành phố. VNPT ưu tiên triển khai cho Thành phố Hà Nội các giải pháp, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất, phù hợp với thực tiễn của Thành phố Hà Nội. Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên các vấn đề liên quan phục vụ nhiệm vụ của mỗi bên. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc quan tâm tham gia các chương trình mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của các bên nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực, tăng hiệu quả thông qua hợp tác. Các nội dung hợp tác được lãnh đạo hai bên thống nhất triển khai cụ thể trong từng giai đoạn theo chương trình hợp tác.

* Trong sáng 4-6, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về việc phối hợp đẩy mạnh phát triển viễn thông, ứng dụng CNTT với Tập đoàn Viettel. Được biết, bản ghi nhớ hợp tác đầu tư có trị giá khoảng 22.000 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ dành cho các tập thể có thành tích trong sản xuất kinh doanh và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN QUỲNH – VIỆT NGA