Có thể nhận thấy rằng, chuyển đổi số kinh tế xanh đang là xu hướng của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Trong tương lai, TP Hồ Chí Minh cũng cần hướng đến mục tiêu chuyển đổi số và kinh tế xanh. Hiện tại, thành phố đang tích cực chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Năm 2022, thành phố đạt nhiều kết quả trong chuyển đổi số với các sự kiện, như: Diễn đàn kinh tế số; khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đưa vào hoạt động Cổng thông tin chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh; ra mắt “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hồ Chí Minh”... Năm 2023, thành phố xác định chủ đề là “Dữ liệu số”. Trong đó, cơ quan nhà nước tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số với các định hướng trọng tâm là: Người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; doanh nghiệp được khai thác dữ liệu, dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ sản xuất, kinh doanh; cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu từ máy sinh ra theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp... Những lợi ích của chuyển đổi số là vô cùng lớn, tác động tích cực, sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với đó, kinh tế xanh mang lại phúc lợi cho con người và công bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các nguy cơ về môi trường và suy giảm sinh thái. Đây cũng là những nội dung được nhấn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự phát triển kinh tế phải hướng đến và luôn hướng đến lợi ích của người dân, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Mặc dù chuyển đổi số cùng lúc với kinh tế xanh sẽ gặp nhiều thách thức, nhưng cũng khả thi ở nhiều lĩnh vực và hứa hẹn mang lại những thành tựu to lớn. PGS, TS Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định: Thành phố quyết định đi theo con đường phát triển, đổi mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 25% GRDP của thành phố, TP Hồ Chí Minh đang tích cực chuyển đổi số nhanh, mạnh, toàn diện, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

CHÂU GIANG