Bức tranh kinh tế - xã hội 2023 có nhiều khả quan

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt các Nghị quyết, văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo từng tháng, từng quý nên hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt kết quả khả quan, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của tỉnh tăng 5,97%, GRDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 66,26% - 23,71% - 2,64% - 7,39%. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 303.853 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ USD, giảm 7,3% so với năm 2022; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,95%.

leftcenterrightdel
Các sự kiện triển lãm, giới thiệu sản phẩm được tổ chức thường xuyên tại Bình Dương.

Trong năm, tổng giá trị giải ngân đạt 15.536 tỷ đồng, đạt 69,55% kế hoạch tỉnh và đạt 123,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đầu tư trong nước đã thu hút 85.498 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh; đầu tư nước ngoài đã thu hút gần 1,5 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo dự toán...

Song song với việc phát triển kinh tế, Bình Dương luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công trong dịp Tết, các ngày lễ, kỷ niệm; thường xuyên nắm tình hình và tổ chức kết nối cung – cầu lao động cũng như hỗ trợ người lao động gặp khó khăn và chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được nâng lên.

Điểm sáng nổi bật trong năm qua là Đề án thành phố thông minh, Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương được vinh danh là cộng đồng có chiến lược phát triển Thành phố thông minh tiêu biểu năm 2023 (Top 1 ICF 2023). Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng

UBND tỉnh Bình Dương xác định 36 chỉ tiêu chủ yếu phát triển trong năm 2024. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8-8,5% so với năm 2023. Tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng trên nền tảng năng lực nội sinh, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tỉnh thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước theo chiến lược và định hướng thu hút FDI.

leftcenterrightdel
Hoạt động ký kết hợp tác quốc tế nâng tầng phát triển cho Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển công nghiệp gắn với phát triển hạ tầng đô thị và hội nhập quốc tế, giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế. Đồng thời, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, công nghệ chíp bán dẫn, vi mạch điện tử, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, quy hoạch và từng bước hình thành vành đai công nghiệp thế hệ mới dọc theo các trục giao thông. Trước mắt, khẩn trương phát triển tổ hợp công nghiệp - khoa học công nghệ tại huyện Bàu Bàng và đầu tư cụm công nghiệp khoảng 1.500 ha phục vụ thí điểm di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ địa phương phía Nam lên địa phương phía Bắc.

Tỉnh xây dựng quy chế, bộ tiêu chí thu hút đầu tư đối với lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ theo hướng: Công nghiệp công nghệ cao, xanh, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, lồng ghép các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ Đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là trong những ngành, lĩnh vực mới nổi, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong nước, tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Đặc biệt, tăng đầu tư, phát triển Trung tâm sáng tạo Việt Nam - Singapore, Trung tâm sáng kiến cộng đồng, hình thành vùng đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh Bình Dương quyết tâm cao tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024. Từ đó, tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, hợp tác công – tư phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị - dịch vụ để chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng cao hơn. Theo ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, tiếp đà "tăng tốc”, Bình Dương đặt ra các giải pháp cho năm 2024 như: Sớm hình thành "vành đai công nghiệp thế hệ mới dọc theo các trục cao tốc kết nối vùng", phát triển các khu công nghiệp thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao. Công tác chuyển đổi số gắn với các tiêu chí xây dựng "Thành phố thông minh" cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Các nền tảng trên làm tiền đề xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

LONG GIANG