Năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVNNPC là tập trung triển khai chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình điện tử hóa hệ thống đo đếm, chu trình tự động hóa lưới điện, tăng cường nghiên cứu sáng tạo ứng dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh (SXKD).

Năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra, tác động tiêu cực tới hoạt động SXKD, song nhờ có hạ tầng công nghệ thông tin-viễn thông tốt, thông tin quản lý điều hành thông suốt, các hoạt động SXKD, đầu tư của EVNNPC không những không bị đình trệ mà còn duy trì sự phát triển tốt. Năm 2020, mức tăng trưởng điện thương phẩm của EVNNPC đạt cao nhất trong khối các tổng công ty phân phối, với 74,86 tỷ kWh, tăng 6,76% so với năm 2019. Đặc biệt, tỷ trọng sản lượng điện dành cho công nghiệp chiếm 66%, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng GDP của đất nước. Tổn thất điện năng EVNNPC năm 2020 đạt 4,83%, giảm 0,15% so với chỉ tiêu EVN giao và vượt chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm (4,85%).

leftcenterrightdel
Công nhân Điện lực Mỹ Hào (Công ty Điện lực Hưng Yên) sử dụng camera siêu zoom kiểm tra đường dây trung thế. Ảnh: THẾ DŨNG 

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNNPC: Năm 2021 được xác định là năm rất quan trọng khi cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. EVNNPC quyết tâm hoàn thành và đạt các chỉ tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, tiếp tục đáp ứng đủ điện với chất lượng kỹ thuật cao, dịch vụ tốt, cạnh tranh, tiết kiệm chi phí; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng suất lao động dựa trên nền tảng số. EVNNPC phấn đấu trở thành doanh nghiệp số ngang tầm khu vực vào năm 2025, tiếp tục cải thiện và nâng cao vật chất, tinh thần cho người lao động.

Khẳng định chuyển đổi số tại EVNNPC là một dự án mang tính chiến lược, bà Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, hiện nay, EVNNPC đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2022, tính đến 2025 dựa trên các chương trình lớn như: Số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) và các công cụ khai thác, hỗ trợ; số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch...; số hóa toàn bộ các quy trình/chu trình nội bộ theo các mảng công việc: kỹ thuật-an toàn; kinh doanh-dịch vụ khách hàng; tài chính kế toán; kế hoạch, quản trị văn phòng, tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu, thanh kiểm tra... Đáng chú ý, số hóa quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính kế toán-quản trị doanh nghiệp-kế hoạch là lĩnh vực được EVNNPC đăng ký với EVN sẽ thực hiện và hoàn thành trong năm nay.

Sở dĩ EVNNPC lựa chọn tài chính kế toán-quản trị doanh nghiệp-kế hoạch là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số vì đây là hoạt động quan trọng, liên quan tới mọi khâu khác trong hoạt động SXKD. Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính kế toán, EVNNPC sẽ chuyển đổi số các nhóm quy trình như: Giải ngân, cấp phát, mua sắm, thanh xử lý, qquyết toán. Trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, sẽ số hóa các quy trình, gồm: Nghiệp vụ quản trị nhân sự, quản trị hành chính, nghiệp vụ văn thư lưu trữ. Trong lĩnh vực kế hoạch có các nhóm quy trình lớn, như: Kế hoạch SXKD, đầu tư xây dựng lưới điện 110kV, trung hạ áp, công nghệ thông tin, kế hoạch sửa chữa lớn. Ngoài ra, với mong muốn dự án chuyển đổi số của EVNNPC sớm đạt được hiệu quả, EVNNPC cũng đang tập trung các giải pháp cần để nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên toàn tổng công ty, kiến tạo cơ chế, hạ tầng chuyển đổi số, đào tạo phát triển nhân lực...

Bài và ảnh: KHÁNH AN