Phóng viên (PV): Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) tại địa phương. Đồng chí hãy khái quát một số kết quả nổi bật về nhiệm vụ này?

Đồng chí Dương Thế Trung: Những năm gần đây, huyện Nhà Bè đã chuyển mình mạnh mẽ, hình thành một khu đô thị phía Nam của TP Hồ Chí Minh với hệ thống cảng, khu công nghiệp cùng những khu đô thị hiện đại đang ngày càng hoàn thiện. Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH với kết quả khá toàn diện. Các ngành kinh tế từng bước phục hồi và tăng trưởng cao, đạt hơn 71.029 tỷ đồng, tăng 45,24% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước đạt 126,43% so với kế hoạch giao.

Công tác quản lý đất đai, môi trường và quản lý đô thị được coi trọng; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư có tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, xã hội được triển khai tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ khó khăn, tạm trú, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được quan tâm; đặc biệt là việc đỡ đầu 46 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 cho đến khi đủ 18 tuổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững... góp phần tạo môi trường thuận lợi để huyện ổn định và ngày càng phát triển.

leftcenterrightdel

Cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) có nhiều tiềm năng phát triển trung tâm logistics trọng điểm phía Nam TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NHƯ NGỌC 

PV: Để đạt được những kết quả đó, Huyện ủy Nhà Bè đã tập trung vào những biện pháp lãnh đạo chủ yếu gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Thế Trung: Năm 2022, huyện Nhà Bè tập trung cao độ triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm được Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, gồm: Chương trình xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; phát triển đô thị; xây dựng gia đình hạnh phúc...

Đặc biệt, huyện thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của thành phố: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp” bằng nhiều biện pháp như: Chủ động gặp gỡ, tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; hằng tuần, lãnh đạo huyện tổ chức các cuộc họp giao ban để nắm và chỉ đạo kịp thời những vấn đề quan trọng liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn nhằm nhanh chóng cải thiện, nâng cấp các cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương...

PV: Với mục tiêu phát triển Nhà Bè thành đô thị vệ tinh, đồng chí hãy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định đột phá thực hiện những mục tiêu gì để tạo điểm nhấn trong năm 2023?

Đồng chí Dương Thế Trung: Năm 2023 là năm quan trọng để Nhà Bè thực hiện mục tiêu phát triển thành đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh. Do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu, đó là: Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của thành phố: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội” gắn với các giải pháp cụ thể, đặc biệt là “nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ”; khuyến khích cán bộ, công chức phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực thi pháp luật.

Năm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ 3 chương trình trọng điểm và 15 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; phân tích, đánh giá đúng thực trạng về hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để đề ra các giải pháp hoặc điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Bên cạnh đó, huyện sẽ hoàn thiện và trình UBND thành phố phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận (hoặc thành phố trực thuộc TP Hồ Chí Minh) trong quý I-2023 và triển khai thực hiện đề án sau khi được phê duyệt.

Huyện ủy sẽ lãnh đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, tập trung các ngành kinh tế trọng điểm; tiếp tục hoàn thiện đề án kinh tế ven sông, khai thác tiềm năng các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn gắn với phát triển du lịch đường thủy, du lịch sinh thái; đồng thời đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, bổ trợ cho hoạt động du lịch, thương mại...

Với mục tiêu hướng tới đô thị vệ tinh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trong đó tập trung vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố; xây dựng và khai thác kho dữ liệu dùng chung, chuẩn bị xây dựng trung tâm điều hành thông minh của huyện.

Ngoài ra, huyện sẽ tập trung các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm để hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH cần thiết, trọng điểm là các tuyến đường huyết mạch và những cây cầu kết nối các khu vực lân cận...

Những giải pháp, dự án này hoàn thành sẽ thiết thực nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện năm 2023.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

THANH HUYỀN (thực hiện)