Trong những năm qua, công tác tài chính tại đơn vị đã đi vào nền nếp, chính quy. Việc lập dự toán ngân sách, điều hành và chấp hành ngân sách có nhiều đổi mới, tiến hành linh hoạt, chặt chẽ. Xác định công tác tài chính là lĩnh vực quan trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn lực tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cơ quan tài chính Lữ đoàn đã thường xuyên tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 139 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tài chính theo đúng đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cấp trên; nhất là việc quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết 915-NQ/QUTW ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương; Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo”; Quyết định số 3500/QĐ-BQP ngày 26-8-2018 của Bộ Quốc phòng và Quy chế 284 của Lữ đoàn (có sửa đổi, bổ sung) về lãnh đạo các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính.

leftcenterrightdel
 Hướng dẫn nhập và quản lý dữ liệu trên máy của cơ quan tài chính Lữ đoàn 139. 

Trung tá Phan Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 139 cho biết: “Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 139 đã chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính phân công cán bộ theo dõi trên nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy điều hành, cơ quan tài chính tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện với sự giám sát của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng các nguồn tài chính. Mặt khác, Đảng ủy cũng trực tiếp thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực chất, sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị”.

Cơ quan tài chính Lữ đoàn đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn; cấp ủy, chỉ huy các cấp hoàn thiện phương thức bảo đảm tài chính theo hướng tăng cường tiền tệ hóa; chặt chẽ, minh bạch, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Đại úy Hà Hoàng Viên, Trợ lý Tài chính Lữ đoàn 139 chia sẻ: “Do đặc thù đơn vị đóng quân phân tán trên 12 điểm, nơi xa nhất cách Sở chỉ huy Lữ đoàn hơn 300km nên Cơ quan Tài chính đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn điều hành, chấp hành dự toán ngân sách hằng năm một cách nghiêm túc, chặt chẽ, linh hoạt, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thứ tự ưu tiên. Các ngành, đơn vị bám sát dự toán ngân sách được giao, chủ động tiếp nhận, cấp phát, giải ngân theo kế hoạch, tiến độ được phê duyệt. Chú trọng phân cấp, phân quyền cho cấp trực tiếp chi tiêu, hạn chế tối đa mua sắm tập trung cấp hiện vật. Kết hợp chặt chẽ giữa phân cấp quản lý ngân sách với tăng cường hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát chi tiêu tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động chi tiêu; ưu tiên các đơn vị cơ sở, nhất là cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, đầu mối trực thuộc ở xa, đứng chân trên địa bàn khó khăn đã giúp Lữ đoàn bảo đảm tốt tài chính cho thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị”.

Bên cạnh các chủ trương, biện pháp tạo nguồn thu ở các cấp, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; nhất là các đơn vị phân tán ở xa trung tâm chỉ huy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 139 còn nhân rộng và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực như: Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, phong trào thi đua “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”; “Quản lý, sử dụng xăng, dầu an toàn, tiết kiệm”... đã  góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, Quân đội của Lữ đoàn. Giúp đơn vị trở thành “điểm sáng” trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Binh chủng.

Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện đến 100% các cơ quan, đơn vị và đã đạt được hiệu quả thiết thực cụ thể: Toàn Lữ đoàn đã khai thác tối đa các lợi thế mặt đất, mặt nước; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động trong bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm sạch, an toàn đưa vào bữa ăn của bộ đội. Trong tăng gia sản xuất rau xanh, thịt, cá... đơn vị thực hiện loại bỏ các khâu trung gian đã giúp thực hành tiết kiệm, đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội hơn 180 triệu đồng trong năm 2022. Kiểm tra công tác hậu cần từ Lào Cai về, Trung tá Lê Công Sỹ, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 139 hồ hởi chia sẻ: “Việc quản lý, sử dụng điện, nước của cán bộ, đảng viên các đầu mối đơn vị, nhất là các đơn vị ở xa đã ngày càng đi vào nền nếp; cán bộ, chiến sĩ đã ý thức sâu sắc về việc tiết kiệm điện, nước trong sử dụng nên chất lượng đời sống bộ đội ngày càng được nâng cao.

Bài và ảnh: PHƯƠNG ANH