Theo đó, Việt Nam xếp hạng thứ 50 trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá và tăng 50 hạng so với chỉ số năm 2017 (vượt 30 hạng so với mục tiêu ban đầu).    

Trong năm 2019, cùng với việc xây dựng Chiến lược đưa Việt Nam trở thành cường quốc an toàn, an ninh mạng, khối An toàn thông tin của Bộ TT&TT nói chung và Cục An toàn thông tin nói riêng đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ để cải thiện xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam với mục tiêu tăng 20 bậc về chỉ số GCI (là hạng 70 so với năm 2017 là xếp hạng 100).

leftcenterrightdel
Kết quả xếp hạng chỉ số an toàn thông tin toàn cầu.

Về kết quả của Việt Nam năm 2018, Cục An toàn thông tin có nhận định, số lượng các quốc gia trả lời, trên tổng số 194 quốc gia là thành viên của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), vào năm 2015 chỉ có 54% các quốc gia tham gia trả lời khảo sát; năm 2017 là 69% các quốc gia và năm 2018 là 80% các quốc gia tham gia khảo sát. Như vậy có thể thấy kết quả của năm 2018 mang nghĩa thực chất hơn về mặt tương quan giữa các quốc gia, trong đó có kết quả của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á là hoàn toàn thực chất về mặt nội lực.

Do cách thức khảo sát và đánh giá các năm khác nhau, Cục An toàn thông tin mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn; từ đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin quy mô quốc gia và nâng cao xếp hạng đánh giá của các tổ chức trên thế giới đối với Việt Nam về an toàn thông tin.

leftcenterrightdel
Các đơn vị tham gia diễn tập quốc gia ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019.

Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) là một tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, thực hiện việc xác định tần số radio trên toàn cầu, đưa ra các khuyến nghị và tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện thoại, điện tín và truyền thông dữ liệu, cung cấp các chương trình tư vấn và đào tạo cho các nước đang phát triển. Việt Nam đã gia nhập tổ chức này từ năm 1951.

Chỉ số An toàn thông tin toàn cầu là một chỉ số tổng hợp đánh giá và so sánh mức độ cam kết đảm bảo an ninh mạng của các nước thành viên dựa trên 5 trụ cột: Pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực, hợp tác. Mục đích chính của chỉ số này  là để phân loại, xếp thứ hạng và sau đó là đánh giá, dự báo, định hướng quá trình phát triển trong tầm khu vực cũng như trên quy mô toàn cầu.     

Tin, ảnh: VĂN PHONG