Hiểu rõ chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã không ngừng phát triển và làm chủ được nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ cốt lõi góp phần xây dựng chính phủ số và nền kinh tế số tại Việt Nam.

Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, trước khi chuyển đổi nền kinh tế số, đô thị số, chính quyền số thì VNPT phải chuyển đổi thành một doanh nghiệp số. Do đó, công ty chuyên về công nghệ thông tin (CNTT) của VNPT là VNPT-IT được thành lập. Trong thời gian qua, VNPT đã đề ra những mục tiêu cụ thể và sớm có những bước chuẩn bị để tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, tập đoàn không ngừng nâng cấp hạ tầng băng rộng và siêu rộng trên cả mạng cố định cũng như di động. Trên nền tảng đó, VNPT tiếp tục thử nghiệm và vận hành các công nghệ mới, tạo ra các kết nối thông minh, cung cấp dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng. Trong tháng 7-2018, VNPT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ký kết hợp đồng thực hiện các đề tài KH&CN thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước về chính phủ điện tử. Mục tiêu chính của sự hợp tác này là VNPT sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình và các giải pháp kỹ thuật cho phát triển chính phủ điện tử; nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết kế và chế tạo các thiết bị phần cứng, phần mềm chuyên dụng. Ngoài ra, xây dựng một số tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước.

Hiện tại, VNPT là tập đoàn đi đầu với những sản phẩm dịch vụ chủ lực về hạ tầng viễn thông, chính quyền điện tử, các giải pháp về y tế, giáo dục, an ninh-trật tự, du lịch, nông nghiệp, môi trường, an ninh thông tin… Nhiều tỉnh, thành phố trong quá trình hợp tác với VNPT đã có sự phát triển vượt bậc về chỉ số ICT Index. Tính đến nay, tập đoàn này đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 53 UBND tỉnh, thành phố; triển khai các giải pháp chính quyền điện tử cho 61/63 tỉnh, thành phố, cung cấp phần mềm quản lý y tế cho hơn 7.000 cơ sở y tế (trên tổng số khoảng 13.000 cơ sở y tế trên cả nước), triển khai hệ thống quản lý giáo dục cho hơn 12.000 trường học với gần 5 triệu hồ sơ học sinh. 

VNPT hiện đang tập trung nguồn lực để sẵn sàng tiếp cận những công nghệ chủ lực của Cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật… Trên những công nghệ nền tảng này, VNPT sẽ phát triển và triển khai cho các tỉnh, thành phố những sản phẩm dịch vụ số toàn diện, phục vụ đắc lực hoạt động của các cấp chính quyền, của doanh nghiệp và của người dân. 

VĂN PHONG