Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Xuân Định đánh giá cao sự nỗ lực, triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO-9001 trong BQP thời gian qua. Thông qua kiểm tra, giám sát, đoàn công tác nắm được thực trạng, kết quả thực hiện của BQP để báo cáo Chính phủ; trao đổi kinh nghiệm, tìm những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai hiệu quả việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong BQP thời gian tới.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương thông tin với đoàn công tác về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, BQP về công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001 trong BQP; xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá mà BQP đang triển khai thực hiện. Các cơ quan chức năng BQP đã tham mưu, giúp BQP triển khai nghiêm túc Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước.

Hiện nay, BQP có 294 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện ở 4 cấp với 24 lĩnh vực quản lý. Do tính chất đặc thù, tính bảo mật cao, BQP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong tư vấn, nghiên cứu xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 phù hợp với từng loại hình, tính chất nhiệm vụ, bảo đảm khoa học, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, khả năng SSCĐ và xây dựng Quân đội vững mạnh. Từ năm 2016 đến nay, BQP đã tổ chức 12 lớp đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho gần 1.000 cán bộ văn phòng, pháp chế toàn quân, làm nòng cốt trong xây dựng, áp dụng HTTCCL ở cơ quan, đơn vị. Chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong BQP ngày càng được nâng lên; đi vào nền nếp, duy trì thường xuyên; góp phần thay đổi cách thức quản lý, điều hành, tác phong khoa học của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị...

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng BQP cũng nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong BQP và đề nghị Bộ KH&CN và các cơ quan chức năng hướng dẫn, giúp đỡ, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tài chính... để công tác này được thực hiện đạt kết quả cao hơn.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Bộ KH&CN tiến hành kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu xây dựng, triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 và ISO 9001:2015 tại Cơ quan BQP, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tin, ảnh: HƯƠNG HỒNG THU